Tillbaka till startsidan

Tångeråsen och Gärde ligger 7 mil nordväst om Östersund.

Klicka på byarna för att se vad som händer hos oss just nu.

Idag finns det knappt 50 bofasta i byarna. Men här finns ett aktivt byalag där också utflyttade bybor deltar och gör insatser.

Dessa mål har Tångeråsen och Gärde byalag:

1. Samarbete mellan byar för bygdens bästa

2. Öppenhet för nyinflyttat folk och fä, samt att verka för nyinflyttning

3. Gynnande av i första hand företagare från bygden

4. Att alltid hjälpas åt och stödja varandra

5. Försöka få en ungdomsvänlig och barnvänlig miljö

6. Stäva efter en atmosfär befriad från missunnsamhet, avundsjuka och misstänksamhet mot varandra

Vägbeskrivning till Tångeråsen och Gärde