Gudars Skymning
 
Väsen på villovägar
 
Pilgrim
  Stormklockan  
Klickbar bild. Karta över Jämtland.

Gudars skymning >>

Väsen på villovägar >>

Pilgrim på vift >>

Stormklockan>>

 

Karta >>

  Hem   På gång   I backspegeln   Besökare   Medlem   Tjänster  
         
 


se Historia
göra Historia
historia Böckerna
  Sägner
   

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

Historia

Tångeråsen och Gärde är båda bland de äldsta byarna i Offerdal. Det visar hällristningarna i Gärde som är från äldre stenåldern och anses vara ca 7000 år gamla.

I historiska källor är Tångeråsen omtalad redan år 1346 då en Asbernus in Tangarase - Asbjörn i Tångeråsen - bodde där, och år 1410 är en åbo ostin i
Thangaraas - Östen i Tångeråsen - omnämnd.

Bynamnet Gärde betyder "inhägnad mark" . Det är i historiska källor tidigast känt från år 1553 då där bodde en man vid namn Olaff Eriksson.

Byarna Tångeråsen och Gärde hade sin blomstringstid under 1900-talets första årtionden. Då bodde ungefär 400 personer i byarna och utvecklingen gick framåt. Här fanns då skola, poststation, barnmorska och så småningom egen telefonstation och 3 affärer.

Spruthuset byggdes på 1870-talet och användes fram till sekelskiftet till att förvara byarnas brandredskap.

Avfolkningen har drabbat byarna hårt, nu finns knappt 50 bofasta kvar. Men här finns ett aktivt byalag där också utflyttade bybor deltar och gör insatser. Byalaget välkomnar varmt alla som kan tänka sig att flytta hit och delta i bygemenskapen och utvecklingen av byarna.