Home

På grund av det rådande läget med covid 19 skjuts evenemangen "Jamska, språke vårt" den 12 juli samt "60-talskväll med Reminders" den 17 juli, till nya datum då läget återgått till det normala. Dessa datum meddelas när läget är normal igen. Vi ses då!

Tångeråsen-Gärde byalag 

Programtidningen Offerdal 2020 är ute nu!

Den finns att köpa på ICA Änge, ICA Ladan Kaxås, Birgerssons Tulleråsen, Änge Park Änge, Englamaria Kaxås, Jenni Andersson Skarp Oxböle,Gerd Berglund i Vejmon, hos medlemmar i byalagen i Kaxås-Tångeråsen/Gärde.

44 sidor i färg, många artiklar, program för sommaren 2020, bilder, annonser.

Utformat av estetmediaelever vid Jämtlands Gymnasium åk 2 i samarbete med Kaxås byalag och bygdegårdsförening samt Tångeråsens byalag genom Jenny Henriksson Kaxås, Sara Swedenmark i Önet och Staffan Eriksson i Tångeråsen.


Tångeråsen och Gärde är gamla byar i Jämtland. I Gärde finns även 7000 år gamla hällristningar vid Gärdesforsen. Och redan 1346 står det skrivet i urkunder om Asbjarnus in Tangaraas. Då tillhörde byarna Norge. I Gärde stod ett katolskt kapell men efter Gustav Wasas  reformation och att Tångeråsen Gärde blev svenskt revs kapellet.