Medlemsmöten på bygdegården 2023:

7/5, 10/9, 19/11 kl 18